පුංචි ඡන්දයට පක්‍ෂ දෙකම බයයි

ee
ප‍්‍රබල ඇමති රත්තරන් ජාවාරමක
April 26, 2017
Pelisge_Harrison
හැරිසන් – ඩඞ්ලි සටන බොරු මවාපෑමක්
May 8, 2017
Show all

පුංචි ඡන්දයට පක්‍ෂ දෙකම බයයි

3

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කමිටු යෝජනා ඉක්මනින් ලබාගෙන කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව සිටින ප‍්‍රධාන පක්‍ෂ දෙකට ම කිසිදු වුවමනාවක් නොමැති බවට විද්වතුන් සහ සිවිල් සංවිධාන කීපයක් විසින් චෝදනා එල්ල කෙරී තිබේ. මේ අතර සීමා නිර්ණ කමිටුවේ සභාපති, අශෝක පීරිස් මහතා, මෙම චෝදනාව මාධ්‍ය හමුවේ සෘජුව ම නඟා තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයටත්, ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයටත් යන පක්‍ෂ දෙකට ම අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ යෝජනා දිගට ම ඇදගෙන යාමට බව සඳහන් කරමිනි. සභාපතිවරයාගේ මෙම චෝදනාව සනාථ කෙරෙන සිදුවීමක් පසුගිය 02 වැනි සඳුදා සිදු විය. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කමිටු යෝජනා ඉක්මනින් ලබාගෙන කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව සිටින ප‍්‍රධාන පක්‍ෂ දෙකට ම කිසිදු වුවමනාවක් නොමැති බවට විද්වතුන් සහ සිවිල් සංවිධාන කීපයක් විසින් චෝදනා එල්ල කෙරී තිබේ. මේ අතර සීමා නිර්ණ කමිටුවේ සභාපති, අශෝක පීරිස් මහතා, මෙම චෝදනාව මාධ්‍ය හමුවේ සෘජුව ම නඟා තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයටත්, ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයටත් යන පක්‍ෂ දෙකට ම අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ යෝජනා දිගට ම ඇදගෙන යාමට බව සඳහන් කරමිනි. සභාපතිවරයාගේ මෙම චෝදනාව සනාථ කෙරෙන සිදුවීමක් පසුගිය 02 වැනි සඳුදා සිදු විය. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ දී කමිටු යෝජනා ඇමති, ෆයිසර් මුස්තාපාට ලබා දීමේ අවස්ථාවේ දී එම කමිටු යෝජනාව අසම්පූර්ණ බව දක්වා එය භාර ගැනීම ඇමතිවරයා විසින් ප‍්‍රතික්‍ෂේප කර තිබිණි. කමිටු යෝජනා අසම්පූර්ණ බව ඇමතිවරයා ප‍්‍රකාශ කර තිබුණේ කමිටු සාමාජිකයන් පස් දෙනාගෙන් දෙදෙනෙකුගේ අත්සන් නොතිබීම ය. අත්සන් කර නැති සාමාජිකයන් දෙදෙනා වන්නේ ශී‍්‍ර.ල.නි.ප.ය නියෝජනය කිරීමට පත්කර සිටින නීතිඥ සාලිය මැතිව් සහ එ.ජා.ප.යෙන් පත් කර සිටි නීතිඥ මිස්බා සත්හාර් යන දෙදෙනා ය. පළාත් පාලන මැතිවරණය තව දුරටත් කල් දැමීමට මෙම පක්‍ෂ දෙක ම කි‍්‍රයා කරමින් සිටින බව මෙයින් තව දුරටත් සනාථ වී ඇත. .