ප්‍රබල චරපුරුෂයන් යොදා ඉන්දියාවෙන් මෙහෙයුමක් 

2222222
ලංකාවට සමාජවාදය ඒ තරම් දුරයි කියලා මට හිතෙන්නෙ නැහැ…
May 16, 2017
aaac
විද්‍යා ඝාතනයේ සැකකරුවන් නිදහස් කිරීම – ලලිත් ජයසිංහ පසුපස විජයකලා
August 10, 2017
Show all

ප්‍රබල චරපුරුෂයන් යොදා ඉන්දියාවෙන් මෙහෙයුමක් 

ලංකා මාරසිංහ


හම්බන්තොට වරාය සහ නැව් තෙල් අංශය චීනයේ චයිනා හාබර් මර්චන්ට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමට පවරා දීමේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමඟ එම සම්පූර්ණ ගිවිසුමේ මුල් පිටපත් ලබා ගැනීමේ චරපුරුෂ මෙහෙයුමක් ඉන්දියාව විසින් දියත් කර ඇති බව අනාවරණය වේ.
මෙරට පිහිටි ඉන්දියා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වෙත ඉන්දියා ආරක‍ෂක උපදේශක අජිත් ද්වාරිල් සෘජුව ම උපදෙස් දෙමින්, එම මෙහෙයුම දියත් කර ඇත. ති්‍රකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියා ඔයිල් සමාගමට ලබා ගැනීමේ දි චීන සමාගම සමඟ අත්සන් කළ ගිවිසුමට වඩා ප්‍රබල ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට මේ තොරතුරු සොයන බව කියැවේ.
මෙරට ඛනිජ තෙල් වෙළෙඳපොළෙන් සියයට 30ක් පමණ ඉන්දියා ඔයිල් සමාගම මේ වන විට මෙහෙයවමින් සති දෙකකට ප්‍රමාණවත් තෙල් ගබඩා කර තබාගෙන සිටී. මෙරට ඉන්ධන සහ විදුලිය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ මුළුමනින් ම ඉන්දියා ග්‍රහණයට නතු කර ගැනීමේ සැලැසුමක් දිගුකාලීනව තිබේ. තොරතුරු හෙළි වන ආකාරයට චීන සමාගමේ ගිණුම් කොන්දේසිවලට සමාන්තරව කෙටි කාලයක් තුළ මෙරට බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හැසිරවීමේ බලය ඉන්දියා අයි. ඕ. සී. සමාගමට ලබා ගැනීමට කි්‍රයා කරන තත්ත්වයක් පවතී.