ආර්ථීකයට රතු එළියක්!

hand
හවුල් ආණ්ඩුව දිගටම ගෙන යාමේ රහස් සාකච්ඡා
September 1, 2017
pujitha
පොලිස්පති ගෙදර යවන ක්‍රම හෙළි වේ
September 1, 2017
Show all

ආර්ථීකයට රතු එළියක්!

economy

මෙරට ආර්ථීකයේ ප්‍රධාන අංශ තුනක් සම්බන්ධයෙන් උද්ගතව තිඛෙන අර්බුදය තවත් තීව්‍ර වී ඇති බව මහ බැංකුවේ අලුත්ම නිවේදනයකින් අනාවරණය වී තිබේ.
මේ අතුරින් බරපතළම තත්ත්වය ඇති වී තිඛෙන්නේ විදේශ රැකියා කරන්නන් එවනු ලබන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයෙහි බරපතළ ලෙස පහත වැටීමය. පසුගිය වසරේ මුල් මාස හය තුළ මෙහි ඩොලර් මිලියන 3,613.1ක විදේශ විනිමය ඉපයීමක් කර තිඛෙන අතර, මෙම වසරේ එම කාලය තුළ ලැබී තිඛෙන ආදායම ඩොලර් මිලියන 3,354.7 දක්වා සියයට 7.2කින් පහත වැටී තිබේ. මේ අතර එය 2016 ජුනි මාසයේ දී පමණක් ඩොලර් මිලියන 644.5ක් වී තිබී මෙම වසරේ ජූලි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 557.6ක් දක්වා සියයට 13.5කින් බිඳවැටී ඇත.
බරපතළ අර්බුදයක් පෙන්වන දෙවැන්න වී තිඛෙන්නේ විදේශ වෙළඳාමෙන් සිදුව තිඛෙන අලාභය වේ. වසරේ මුල් මාස හය තුළ ඩොලර් මිලියන 4,753.5ක් දක්වා සියයට 13.42ක ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ගොස් තිබී ඇත.
මහ බැංකුව දක්වා ඇති තෙවැනි කරුණ වන්නේ විදේශ ණය ගැනීම දෙගුණයකින් ඉහළ යාමෙනි. පසුගිය වසරේ මුල් මාස හය තුළ විදේශ ණය ගැනීම් ඩොලර් මිලියන 520.3ක් වී තිබී මෙම වසරේ දී ඩොලර් මිලියන 1,110.3ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මුල් මාස හය තුළ විදේශ ණය ගැනීම් ඉහළ යාම සියයට 1,13.4ක් වී ඇත.
විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දක්වන මහ බැංකු නිවේදනයෙන් මෙම කරුණු හෙළි වේ. මෙම මූලික කරුණු තුනට අමතරව විදේශ අපනයනය ආදායම් සුළු වශයෙන් විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව එයින් වැඩි දුරටත් හෙළි වේ.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර