ඡන්ද එපාවීම ඉහළ යයි

bank
බැංකු ලොක්කෝ බැඳියාවෙන් ගරති
September 1, 2017
road 2
බිලියන දොළහක් සල්ලි ගිලින අධිවේගයේ උපදේශන පිදේනිය
September 6, 2017
Show all

ඡන්ද එපාවීම ඉහළ යයි

vote 2

ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය ප්‍රතිශෝධනය කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර ආපසු භාර දීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් පහත වැටී ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචිමාර්ගවලින් හෙළි වේ.
සාමාන්‍ය තත්ත්වය දක්වා එය ඉහළ දමා ගැනීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට පෙළඹී සිටී. ලියාපදිංචි දේශපාලන පක‍ෂ හා සිවිල් සංවිධාන, විවිධ සමිති සමාගම් ආදිය මඟින් ඡන්ද හිමියන් දැනුම්වත් කිරීමේ කටයුතු කිරීම මේ අතුරින් ප්‍රධානය.
තමන්ගේ ඡන්ද අයිතිය පිළිබඳ හැඟීම පුරවැසියන්ගෙන් ගිලිහී යාම රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යහපැවැත්මට අහිතකර ලෙස බලපාන බැවින්, එම තත්ත්වයට පත් නොවීම සඳහා එම දෙපාර්තමේන්තුව මෙසේ ක්‍රියා කරමින් සිටින බව හෙළි වේ.


ගයාන් රූපසිංහ