මේ අවුරුද්දේ ඡන්දය නෑ

hospitaL
රාජිත රෝහල් වසයි
September 1, 2017
hand
හවුල් ආණ්ඩුව දිගටම ගෙන යාමේ රහස් සාකච්ඡා
September 1, 2017
Show all

මේ අවුරුද්දේ ඡන්දය නෑ

vote

පළාත් පාලන මැතිවරණය මෙම වසර තුළ දී නොපැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා හෙළි කර තිඛෙන කරුණු අනුව මේ වන විට තහවුරු වී තිබේ.
එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, මහින්ද දේශප්‍රිය මධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිඛෙන්නේ පසුගිය අගෝස්තු මස 25 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කර ගන්නා ලද මැතිවරණ පනත සභතික කර පැමිණීම මෙම මස 15 වැනි දිනටවත් පෙර සිදු කළ යුතු බවය. එසේ වුවහොත්, ලබන දෙසැම්බර් මස මුල් සතියේ ආරම්භ කෙරෙන අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙර මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවයි.
මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා එම කොමිෂන් සභාවට සූදානම් වීමේ කාලය අවම වශයෙන් දින 75ක්වත් අවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. සැප්තැම්බර් 15 වැනි දිනට පෙර අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණ කර දෙනු ලැබුවහොත්, අවශ්‍ය කාලය ගෙන මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව පවතී. නමුත්, පවතින තත්ත්වය හමුවේ එය මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට නොහැකි වන බව ස්ථීර වී ඇත. සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර තිඛෙන්නේ මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ වගකීම තනිකරම කොමිෂන් සභාව වෙත පමණක් රඳා නොපවතින බවය. මෙම සඳහන නිසා ද පළාත් පාලන මැතිවරණය මේ වසරේ නොපැවැත්වෙන බව ස්ථීර වී තිබේ.


ගයාන් රූපසිංහ