මෛත්‍රී නීති කඩයි

ravi
රවීට මිලියන 2000ක ව්‍යාපෘතියක්!
September 1, 2017
elephant
එජාපයට ඇමතිධුර තුනක් අහිමි වීමෙන් අර්බුදයක්!
September 1, 2017
Show all

මෛත්‍රී නීති කඩයි

maithree

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයාගේ විෂය පථයට අයත් වන්නේ අමාත්‍යාංශ තුනක් පමණකි. ඒ අනුව ඒ වන විට ඔහු දරමින් සිටියේ මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයයි. මේ වන විට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එම අමාත්‍යාංශ තුනට අමතරව ජාතික ඒකාබද්ධතා හා සංහිදියා අමාත්‍යාංශයද තමන්ගේ විෂය පථය යටතේ තබාගෙන ඇත. මෙය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමකි. ඒ අනුව ඔහු මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ කරන කි්‍රයා අනාගතයේදී බල ශ+න්‍ය විය හැකි බව පැහැදිලිවේ. ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම දෝෂාභියෝගයක් ගෙන ඒමට තරම් මාතෘකාවක් විය හැකි බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ ප්‍රකාශ කරති.


එස්. කේ. ගමගේ