සජිත්ට කැපිල්ලක්!

kiriella
කිරිඇල්ල රාජිතට කඩේ යයි
September 1, 2017
bimal
ආණ්ඩුව අපේ රට යුද කොලනියක් කරනවා (බිමල් රත්නායක)
September 1, 2017
Show all

සජිත්ට කැපිල්ලක්!

sajaith

මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය, පාඨලී චම්පික විසින් ඉදිරිපත් කළ වසර පහක් තුළ නිවාස 5,00,000ක් ඉදිකිරීමේ මැදි ආදායම් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.
රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු වූවන්ට දැරිය හැකි මිලකට නිවාස සැපයීම මෙහි අරමුණ බව සඳහන්ය. ඒ සඳහා වසරකට නිවාස ලක්ෂයක් ඉදි කිරීම සඳහා දිනකට අවම වශයෙන් නිවාස 274ක් ඉදි කළ යුතුව තිබේ. පසුගිය අගෝස්තු 22 වැනි දින පැවැත් වූ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී හෙළිදරවු වූ කරුණු අනුව නිවසක් හෝ නිවසක් ඉදි කිරීමට ඉඩමක් නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව 2,16,000 ඉක්මවන බව සඳහන් වූ අතර, ඉන්දියානු මූල්‍ය ආධාර යටතේ ඉතාමත් පහළ ආදායම් මට්ටමක් සහිත පවුල් 600කට දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි නිවාස 600ක් ඉදිකර දීමට ඉන්දියානු ආධාර රුපියල් මිලියන 300ක් ලබා ගැනීමේ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබිණි.
කෙසේ වෙතත්, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයට අයත් විෂයපථයකට ඇමති පාඨලී චම්පික කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමත්, නිවාස ඉදිකිරීමේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියකට විරෝධයකින් තොරවම කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වීමත් සජිත් ප්‍රේමදාස හා අගමැතිවරයා අතර ඇති විරසකයෙහි ප්‍රතිඵලයක් විය හැකි බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග හෙළි කරයි.


වෙනුර කරගස්තැන්න