හවුල් ආණ්ඩුව දිගටම ගෙන යාමේ රහස් සාකච්ඡා

vote
මේ අවුරුද්දේ ඡන්දය නෑ
September 1, 2017
economy
ආර්ථීකයට රතු එළියක්!
September 1, 2017
Show all

හවුල් ආණ්ඩුව දිගටම ගෙන යාමේ රහස් සාකච්ඡා

hand

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත්සන් කරන ලද වසර දෙකක් සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුම අවසන් වුවද, හවුල් ආණ්ඩුව දිගට ගෙන යාම පිළිබඳ ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡා රහසිගතව පැවැත්වෙන බව අනාවරණය වේ.
මෙම සාකච්ඡා වෘත්තික සහ විද්වත් මට්ටමෙන් පැවැත්වෙන බවද, සාකච්ඡාවල මූලික අරමුණ වී ඇත්තේ, ලබන අය-වැයෙන් පසුව වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස හවුල් ආණ්ඩුව දිගට පවත්වාගෙන යාම බව කියැවේ. මෙහි දී දෙපාර්ශ්වයෙන් ම විවෘතව අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් තමන්ගේ දුර්වලතා සහ පසුගිය වසර දෙක තුළ දී සිදු කර තිඛෙන වැරදි සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කෙරෙන බව හෙළි වේ. බලපෑම්සහගත කණ්ඩායමක් මැදිහත් වී සාකච්ඡා සිදු කරන බව හෙළි වෙතත්. එම කණ්ඩායම කවුරුන් දැයි හෙළි වී නැත.
සාකච්ඡා අවසානයේ දී දෙපාර්ශ්වය පිළිපැදිය යුතු විනය ක්‍රියාමාර්ග සහිතව සම්පූර්ණ බලපෑම් කණ්ඩායම සකස් කරන බවද, එම එකඟතා මත දූෂණ, වංචා සම්බන්ධයෙන් බරපතළ චෝදනා එල්ල වී තිඛෙන පසුගිය පාලනයේ පුද්ගලයන්ගේ තරාතිරම නොබලා අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ප්‍රධාන වශයෙන් සැලසුම් කර තිඛෙන බව අනාවරණය වේ.
එම මූලික සැලසුම සාර්ථක කරගෙන හවුල් ආණ්ඩුවේ පක්ෂ දෙක අතර ගැටීම් අවම තත්ත්වයට ගෙන 2020 දක්වා පවත්වාගෙන යාමට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග සැකැසීම දෙවැනි පියවර බව කියවේ. මෙම තොරතුරු අනාවරණය කරන වෘත්තික ආරංචිමාර්ග හෙළි කරන්නේ පසුගිය ආණ්ඩුවේ දූෂිතයන්ට දඩුවම් නියම කිරීමෙන් ලබා ගන්නා සාර්ථකත්වය මත ඉදිරි අනාගතය සම්පූර්ණයෙන් ම රඳා පවතින බවය.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න