ආණ්ඩුව ඉවත දැමූ විගණන පනත ජවිපෙන්

lohan
මහින්දගේ ආණ්ඩුවෙත් බැඳුම්කර කොල්ලකරුවෙක්
September 13, 2017
sai sliit
SAITM – SLIITඈඳීමේ කුමන්ත්‍රණයක්
September 13, 2017
Show all

ආණ්ඩුව ඉවත දැමූ විගණන පනත ජවිපෙන්

jvp

යෝජිත විගණන පනත දුර්වල කිරීමට විවිධ සංශෝධන එක් කිරීමෙන් පසුවත් එය ඉදිරිපත් නොකර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ රඳවාගෙන තිඛෙන තත්ත්වයක් යටතේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් වශයෙන් එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පසුගිය 07 වැනි දින එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. මෙම පනත කෙටුම්පත් කර ඉදිරිපත් කිරීමට ජාතික විගණන කොමිෂන් සභාව පිහිටුවා මේ වන විට වසර දෙකක් ඉක්ම ගොස් තිබේ. මහජන මුදල් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉතා ඉහළ මට්ටමෙන් කර ගත හැකි පනත් කෙටුම්පතක් එම කොමිෂන් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
එම තත්ත්වය යටතේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන් එයට දැක් වූ විරෝධය නිසා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ හිර කර තබන ලද අතර, ජවිපෙ විසින් මෙසේ ඉදිරිපත් කර තිබේ.


ලංකා මාරසිංහ