ජනාධිපතිට වඩා ලොකු 189 දෙනෙකු හෙළි වේ

road show
සයිටම් විරෝධී රථ පෙළපාළි සූදානම්
September 13, 2017
ravi 1111
හොඳම මුදල් ඇමති වෙන්න කෝටි 16ක් සන්තෝසම් දීලා
September 13, 2017
Show all

ජනාධිපතිට වඩා ලොකු 189 දෙනෙකු හෙළි වේ

air lanka

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසු රුපියල් කෝටි 14,870ක් වූ අතිවිශාල පාඩු ලබන ආයතනයක් වී තිඛෙන එයාර් ලංකා සමාගමේ නිලධාරීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 189 දෙනෙකු මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වඩා වැටුප් ලබමින් සිටින බව නවතම විගණන වාර්තාවකින් හෙළි වේ.
මේ අතරින් සිව් දෙනෙකුට මාසිකව රුපියල් තිස් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි වැටුප් ද තවත් තිදෙනෙකුට මිලියනය ඉක්මවූ මාසික වැටුප් හා ගෙවීම් ද කරමින් සිටී. මොවුන් සියලු දෙනා පත්කරන ලද්දේ වර්තමාන හවුල් ආණ්ඩුව විසින්ය. එමෙන්ම ගුවන් නියමුවන් 157 දෙනෙකු සහ විවිධ තාක්ෂණ නිලධාරීන් 25 දෙනෙකු රුපියල් මිලියනයකට වඩා වැඩි මාසික වැටුප් ලබමින් සිටිති.
මෙම නිලධාරීන්ට මාසික වැටුප් සහ අනෙකුත් ගෙවීම් පිළිබඳව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීම් කළ අවස්ථාවලදී ඉහළ නිලධාරීන් දැඩි සේ කෝපාවිෂ්ඨ වී තර්ජනය කිරීම් පවා කර තිබිණි.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර