උතුරු කොරියාවට එරෙහිව තවත් සම්බාධක

kkjkj
ඉර්මා හමුවේ ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත
September 21, 2017
yuhjkb
මාලදිවයින් නීතිවේදීන්ට සේවා තහනමක්
September 21, 2017
Show all

උතුරු කොරියාවට එරෙහිව තවත් සම්බාධක

gyuilr

උතුරු කොරියාවට එරෙහිව තවත් සම්බාධක පැනවීමේ යෝජනාවලියක් එක්සත් ජනපදය විසින් සකස් කර ඇති බවට වාර්තා වේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවලියට උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන්ග් අන් ගේ වත්කම් අත්හිටුවීම ද ඇතුළත් වෙයි. මීට අමතරව උතුරු කොරියාවට ඛනිජ තෙල් තහංචියක් පැනවීමට මෙම කෙටුම්පතින් යෝජනා වී තිබේ.
කෙසේ නමුත් තවදුරටත් සම්බාධක පැනවීම සඳහා ඇමරිකාව ගෙන එන යෝජනාවලියට චීනය සහ රුසියාව මුලින් එකග නොවූ අතර සම්බාධකවල බරපතලභාවය හීන කිරීමෙන් අනතුරුව දෙපාර්ශවය ඊට එකඟ විය. උතුරු කොරියාවේ අපනයන ආදායම ඉලක්ක කරගනිමින් පනවනු ලැබූ නව සම්බාධක හේතුවෙන් ඩොලර් බිලියනයක පාඩුවක් එරටට සිදුවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. එය උතුරු කොරියාවේ මුළු අපනයන ආදායමෙන් තුනෙන් එකකි.
උතුරු කොරියාවේ නායකයාගේ වත්කම් අත්හිටුවීමට අමතරව ඔහු සහ ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බලධාරීන්ට සංචාරක තහනමක් ද නව යෝජනාවලිය මගින් පැනවීමට නියමිතය. මෙම යෝජනාවලිය සම්මත වුවහොත් උතුරු කොරියානු ජාතිකයන්ට වෙනත් රටවල රැකියා ලබා දීම තහනම් කෙරෙනු ඇත.


ධනංජය සූරියබණ්ඩාර