ජනපති ශූරතාව ‘බී’ කලාපයට

dfhza
95 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය
October 5, 2017
fgthdz
වෙළෙඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය
October 5, 2017
Show all

ජනපති ශූරතාව ‘බී’ කලාපයට

rrg

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් සංවිධානය කරන ලද XXIX වැනි මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළේ සමස්ත ශූරතාවට පිරිනමනු ලබන ජනාධිපති ශූරතාව දිනා ගැනීමට ‘බී’ කලාපය සමත් විය. ඔවුන් ලකුණු 82ක් ලබා ගත් අතර, රන් පදක්කම් 13ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. එහි අනුශූරතාවය ලකුණු 43ක් පමණක් ලබා ගත් ‘එච්’ කලාපයට හිමි විය.
මෙවර තරගාවලියේදී තවත් තරගාවලි වාර්තා හතරක් පිහිටු වීමට ක්‍රීඩක, ක්‍රීඩිකාවෝ සමත් වූහ. මෙවර තරගාවලිය පොළොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.