කැලණි ගඟ රැකීමට තරගාවලියක්

klkffv
වකුගඩු රෝගීන්ට මරු පහරක්
October 6, 2017
hjkgf
ඕලු වැව ඉස්මත්තේ කිරට හඩන කිරි ගොවියෝ
October 6, 2017
Show all

කැලණි ගඟ රැකීමට තරගාවලියක්

fhyj

‘කැලණි ගඟ අනාගතය උදෙසා’ යන මැයෙන් සංවිධානය කර තිබූ අන්තර් පාසල් නිර්මාණ තරගාවලියේ ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය පසුගිය 21 වන දා කොළඹ, නවනගර ශාලාවේ දී පැවැත්වුණි. නිර්මාණ තරගාවලිය සංවිධානය කර තිබුණේ කැලණි ගං දියවර සුරැකීමේ ජනතා පදනම විසිනි. එහි අරමුණ වී තිබුණේ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවයන් සපුරන කැලණි ගංගාව දූෂණයට ලක් වීම පිළිබඳ සමාජ අවධානය යොමු කරවීමයි.
උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වී සිටියේ ‘ජීවයේ අයිතිය’ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතායි. එසේම එම අවස්ථාව සඳහා පාසල් ළමුන්, ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ද සහභාගී වී සිටිනු දක්නට ලැබුණි. උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වී සිටියේ ‘ජීවයේ අයිතිය’ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතායි. එසේම එම අවස්ථාව සඳහා පාසල් ළමුන්, ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ද සහභාගී වී සිටිනු දක්නට ලැබුණි.


නිපුණා සාරංගි