උමා ඔය විනාශයේ බිලි ගැනීම් තවත් ඉහළට

fhyddttyd
රෝහල්වල ප්‍රෙෂර් පෙතිත් නෑ
October 10, 2017
qwdqw q2w
රවී අගමැති බලය අතට ගනී
October 10, 2017
Show all

උමා ඔය විනාශයේ බිලි ගැනීම් තවත් ඉහළට

bjkhutg

උමා ඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතිය නිසා නිවාස විනාශ වී උන්හිටිතැන් අහිමි වූවන් සංඛ්‍යාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුනක් තුළ පමණක් හාර දහස ඉක්මවා ඇත.
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, චමින්ද විජේසිරි පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමසා තිබූ ප්‍රශ්නයකට මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති, මහින්ද අමරවීර ලබා දී තිඛෙන පිළිතුරකින් මෙම තොරතුරු හෙළිවේ. බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 2,871ක්, ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 1,239ක් සහ හපුතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 78ක් ජීවත් වූ නිවාස 4,188ක් විනාශ වී ඇති බව හෙළි වේ.
මෙයට අමතරව ඌව පරණගම, වැලිමඩ සහ හාලිඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් ජනතාවගේ නිවාස විශාල සංඛ්‍යාවක් ද පුපුරා විනාශ වෙමින් තිබේ. එම සංඛ්‍යාව මෙයට ඇතුළත් කර නැත.
මේ අතර, උමා ඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියේ අලුත්ම විනාශය වශයෙන් කිරිඳි ඔයේ අතු ගංගාවක් වන අඹදණ්ඩේ ඔයේ ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම පොළොව අභ්‍යන්තරයට ගලා යාම නිසා එම අතු ගංගාව සිඳී ගොස් තිබේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න