තවත් පෞද්ගලික සරසවි තුනක්

hmkmlft
කඳුකරය විනාශයට එරෙහිව විද්වත්හු එක් වෙති
October 10, 2017
fhyddttyd
රෝහල්වල ප්‍රෙෂර් පෙතිත් නෑ
October 10, 2017
Show all

තවත් පෞද්ගලික සරසවි තුනක්

vhjkfrd

අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න විසඳනවා වෙනුවට අවුල් කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි. සයිටම් විරෝධී අරගලය හමුවේ වියරු වැටී ඇති අමාත්‍යවරයා තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තුනක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත. ඊට අමතරව මෙරට ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සිසුන්ට එරෙහිව ආණ්ඩුවේ මර්දනය දියත් කරමින්, විවිධ හේතු දඩමීමා කර ගනිමින් සරසවි සිසුන් රැසකගේ පංති තහනම් කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇතැයි තව දුරටත් වාර්තාවේ.


එස්. කේ. ගමගේ