පෙළ පොත් වෙනුවට වවුචර්

dgfhsr
කෝප් කමිටුවෙන් හඳුන්නෙත්ති ඉවත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්!
October 10, 2017
jvp
විගණනය මරණ පරීක්ෂණයක් නොවිය යුතුයි – ජවිපෙ
October 10, 2017
Show all

පෙළ පොත් වෙනුවට වවුචර්

xdfthm ngh

පාසල් සිසුන්ට මුල දී ලබා දුන් නිල ඇඳුම් වෙනුවට වවුචර් ලබා දීමට කටයුතු කළ ආකරයෙන්ම පෙළ පොත් සඳහා ද වවුචර් නිකුත් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.
පාසල් නිල ඇඳුම් වෙනුවට වවුචර් ලබා දීම හේතුවෙන් වවුචරයේ වටිනාකමට අමතරව අතිරේක මුදලක් දෙමව්පියන්ට ද දැරීමට සිදු වන අවස්ථා ඇති අතර, පෙළ පොත් සඳහා වවුචර් ලබා දීමෙන් ද ඒ හා සමාන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වනු ඇති බවට දෙමව්පියෝ මත පළ කරති.
වවුචර් ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් පෞද්ගලික ආයතනවලින් පොත් මිලට ගැනීමට සිදු වීම හේතුවෙන් වෙළෙඳුන්ට ලාභ ලැබීමට ඉඩකඩ සලසා දීමත්, ඔවුන් විසින් නියම කරනු ලබන මුදලට පෙළ පොත් ලබා ගැනීමට සිදු වනු ඇති බවත් ඔවුහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිති. වවුචර් ලබා දීමේ අරමුණ වනුයේ, එක් අතෙකින් වියදම් අවම කිරීමත්, පෙළ පොත් ලබා දීමේ වගකීමෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිදහස් වීමට කටයුතු කිරීමත් බව ඔවුහු චෝදනා කර සිටිති.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු