යකඩ ද රත්රන් දැයි නොදන්නා පාලමක්!

hgjkfyg7i
රනිල්ගේ බදු චක්‍රය බොරුවක්
October 10, 2017
saim iii
සයිටම් ආයතනයේ මුදල් ජාවාරමක් හෙළි වෙයි
October 10, 2017
Show all

යකඩ ද රත්රන් දැයි නොදන්නා පාලමක්!

xfgjhb

කැලණි ගඟ හරහා නව යකඩ පාලමක් ඉදි කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග ඇමති, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඉදිරිපත් කළ කොන්ත්‍රාත් මුදල රුපියල් මිලියන 31,539ක් වී තිබීම සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්‍රශ්නයක් ඇමති මණ්ඩලය තුළම ඇති වී ඇතැයි වාර්තා වේ.
මෙම පාලම ඉදි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත් ඇස්තමේන්තුවට පසුගිය 26 වැනිදා ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීමත් සමඟ ම ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරයකුට ඇමතුමක් දුන් ඇමතිවරයකු ‘යකඩ ද රත්තරන් ද හිතා ගන්න බැරි කැලණි පාලමක් අලුතින් හදනවා…’ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරමින්, මේ පිළිබඳ තොරතුරු හෙළි කර තිබේ.
කැබිනට් තීරණ පිළිබඳ නිල නිවේදනයේ එම ඇස්තමේන්තු මුදල සහ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන සමාගම පිළිබඳව දක්වා තිබුණ ද, පාලමේ දිග හෝ පළල පිළිබඳව අත්‍යවශ්‍ය විස්තර කිසිවක් දක්වා නොතිබිණි.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර