රෝහල්වල ප්‍රෙෂර් පෙතිත් නෑ

vhjkfrd
තවත් පෞද්ගලික සරසවි තුනක්
October 10, 2017
bjkhutg
උමා ඔය විනාශයේ බිලි ගැනීම් තවත් ඉහළට
October 10, 2017
Show all

රෝහල්වල ප්‍රෙෂර් පෙතිත් නෑ

fhyddttyd

රජයේ රෝහල්වල කිසිම ඖෂධ හිඟයක් නැති බව සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළද, කළුබෝවිල රෝහලේ රුධිර පීඩනයට ලබා දෙන ඖෂධ පවා නොමැතිව රෝගීහු අතිශය දුෂ්කරතාවයකට පත්ව සිටිති.
පසුගිය සතියකට ආසන්න කාලයක් පුරා හිඟය තිබී ඇති අතර, 27 වැනි දින ගැබිණි මව්වරුන්ට හෝ දීමට රෝහලේ නොතිබීමෙන් ඉතා අසීරුම තත්ත්වයට පත් වූ බව වාර්තා වේ. Labetaloc යනුවෙන් හඳුන්වන ඖෂධය නොතිබිමෙන් බාහිර ඔසුහල්වලින් එය ලබා ගැනීමේ දී එක් පෙත්තක් රුපියල් 100.00ක් වී තිබූ බව අනාවරණය වේ.
රෝහල් ආරංචිමාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විට ගුණාත්මක බවින් ඉතා ම පහළ තත්ත්වයේ ප්ලාස්ටර්, ගෝස් සහ ශල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ රෝහල්වලට ලබා දී ඖෂධ හිඟයක් ද ඇති කර තිඛෙන බවය.


ගයාන් රූපසිංහ