සයිටම් ආයතනයේ මුදල් ජාවාරමක් හෙළි වෙයි

xfgjhb
යකඩ ද රත්රන් දැයි නොදන්නා පාලමක්!
October 10, 2017
xfghjfv gfh
අස්වූ සභාපති ආණ්ඩුවේ රෙදි ගලවයි!
October 10, 2017
Show all

සයිටම් ආයතනයේ මුදල් ජාවාරමක් හෙළි වෙයි

saim iii

සයිටම් ආයතනයේ මහා පරිමාණ මුදල් ජාවාරමක් හෙළි වී ඇති හෙයින්, වහාම පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි. එහි ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත යොමු කර ඇති ලිපියකින් මේ බව හෙළිදරව් වී ඇත. 2009 වසරේ සිට 2017 වසර දක්වා සයිටම් ආයතනය සිසුන් 1,000ක් පමණ බඳවාගෙන ඇති බවත්, එක් සිසුවෙකුගෙන් ලක්ෂ 60 – 70 ප්‍රමාණයක් අය කරගෙන ඇති බවත් එහි සඳහන් වේ. මෙම ආයතනය ලංකා බැංකුවෙන් වරින්වර රුපියල් මිලියන 2,500ක ණය ලබාගෙන ඇතත්, නියමිත පරිදි වාරික ගෙවා නැත. එම හිඟ වාරික ගෙවීම සඳහා ලංකා බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 660ක බැංකු අයිරාවක් ලබාගෙන ඇත. ණය ගෙවීම් පැහැර හැර තිබිය දී මෙම වර්ෂයේ ද වරින්වර රුපියල් මිලියන 400ක ණය ලබාගෙන ඇත. රජයට පවරා ගත්තේ යැයි පවසමින්, මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා රුපියල් මිලියන 25ක් 2017 අගෝස්තු මාසය සඳහා සයිටම් ආයතනය වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුවට ගෙවා ඇත. මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ශිෂ්‍යත්ව 10ක් සඳහා සයිටම් ආයතනයට රුපියල් මිලියන 60ක් ගෙවා ඇත. එසේ තිබිය දී සයිටම් ආයතනය බංකොලොත් වී ඇතැයි පවසා ණය ගෙවීම පැහැර හැරීම පිළිබඳවත්, ලබා ගත් මුදල්වලට සිදු වූයේ කුමක් ද යන්න පිළිබඳවත් වහාම පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වැඩි දුරටත් පවසයි.


එස්. කේ. ගමගේ