සිය දිවි නසාගැනීම් අතර පස් ගුණයක් පිරිමි

jvp
විගණනය මරණ පරීක්ෂණයක් නොවිය යුතුයි – ජවිපෙ
October 10, 2017
hgjkfyg7i
රනිල්ගේ බදු චක්‍රය බොරුවක්
October 10, 2017
Show all

සිය දිවි නසාගැනීම් අතර පස් ගුණයක් පිරිමි

ghufgbn

මෙරට සිදු වන සිය දිවි නසා ගැනීම් යළිත් ලෝක මට්ටමින් ඉතා ඉහළට පැමිණ තිඛෙන අතර, එයින් මිය යන පිරිමින් සංඛ්‍යාව කාන්තාවන් මෙන් පස් ගුණයකට ආසන්න වී තිඛෙන බව පොලිස් වාර්තාවලින් හෙළි වේ.
මුළු සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ්‍යාව 2014දී 3,144ක් වී ඇති අතර, එයින් 2,339 දෙනෙකු පිරිමින්ය. 2015දී මුළු සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ්‍යාව 3,025ක් වී එයින් 2,369 දෙනෙකු පිරිමින් වී ඇත. එසේ ම 2016 මුල් මාස අට තුළ පමණක් 3,025 දෙනෙකු සිය දිවි නසාගෙන තිබිණි. එයින් 2,339 දෙනෙක් පිරිමින්ය.
මේ අනුව කාන්තාවන් එක් අයකුට පිරිමි පුද්ගලයන් 4.57ක සාමාන්‍යයක් තිබේ. රටේ මුළු ජනගහනයට සාපේක‍ෂව පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට 28.1ක් සිය දිවි නසා ගන්නා තත්ත්වයට පත්වී ඇත. මෙය මුළු ලෝකයෙන් ඉහළ ම හතර වැනි තැන බව වාර්තා වේ.


ගයාන් රූපසිංහ