අනවසර වැලිගොඩ දැමීම පිළිබඳව බලධාරීන් නිහඩයි

gthdf
ලංකා පුවතින් හොරා අහුවේ
October 11, 2017
logo viii
වලල්ලාවිට සමෘද්ධි අකටයුතුකම්
October 11, 2017
Show all

අනවසර වැලිගොඩ දැමීම පිළිබඳව බලධාරීන් නිහඩයි

cfgjgfcyuy

රඹුක්කන – යටගම දුම්රියපොළ අතර තුන්තොට පාලම අසල මා ඔයේ අනවසර ලෙස වැලිගොඩ දැමීමේ පුවතක් වාර්තා වේ. මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් වෙත සහ දේශපාලන බලාධිකාරය වෙත දන්වා ඇතත්, තවමත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ මෙම ක්‍රියා නතර කිරීමට හෝ හැකියාවක් ලැබී නොමැත. කෙසේ වුවද, මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් විශාල පරිසර හානියක් හා ජල මූලාශ කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් ද එල්ල වී ඇති බවට පරිසරයට හිතැති ජනතාව සහ සිවිල් සංවිධාන විසින් වසර ගණනක් තිස්සේ කරුණු දක්වා ඇතත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් තවමත් පියවර නොගැනීම කනගාටුවට කරුණක් බව ජනතාව පවසයි.


විමුක්තිනී සතරසිංහ