ලංකා පුවතින් හොරා අහුවේ

fghgf
පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් කළ බොරු චෝදනාවක්…!
October 11, 2017
cfgjgfcyuy
අනවසර වැලිගොඩ දැමීම පිළිබඳව බලධාරීන් නිහඩයි
October 11, 2017
Show all

ලංකා පුවතින් හොරා අහුවේ

gthdf

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් රංගල වතු යායේ වතු අධිකාරීවරයා නීතිවිරෝධී ලෙස එම වතුයායේ ලක්ෂ ගණනක ගස් කපා විකිණීම පිළිබඳව පසුගියදා ලංකා පුවත්පතින් අනාවරණය කරන ලදී.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා වැවිලි සංස්ථාවේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලද අතර රංගල පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් ද කර ඇත. පරීක්ෂණ කණ්ඩායම කපන ලද ගස්වල වටිනාකම අනුමාන කර අලාභය වශයෙන් ලක්ෂ 21ක මුදල් ගෙවන ලෙස නියම කර ඇත. ඒ අනුව අදාළ වතු අධිකාරීවරයා අදාළ මුදල ගෙවන ලද බව පැවසේ. පොලීසියේ කරන ලද පැමිණිල්ල ද ඉල්ලා අස්කරගෙන ඇත. කෙසේවුවද හොරකම අතටම අසුවී කිසිඳු දඩුවමක් නොදී අලාභය පමණක් ගෙවීමට නියම කිරීම අපූරු පරීක්ෂණයක් බව සේවක පිරිස පවසති.


ඩී. බී. ඇල්කඩුව