වලල්ලාවිට සමෘද්ධි අකටයුතුකම්

cfgjgfcyuy
අනවසර වැලිගොඩ දැමීම පිළිබඳව බලධාරීන් නිහඩයි
October 11, 2017
ftjcc
අලි – මිනිස් ගැටුමට විසඳුම් ඉල්ලු ජනතාවට විසඳුම පොලිස් කූඩුවද?
October 11, 2017
Show all

වලල්ලාවිට සමෘද්ධි අකටයුතුකම්

logo viii

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීමේ දී විවිධ අකටයුතුකම් සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.
එහිදී සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට හිමි විය යුතු දීමනා හා වරප්‍රසාද ලබා දීමේ දී ඇතැම් නිලධාරීන් විසින් විවිධ අකටයුතුකම් සිදු කර ඇති බවටද චෝදනා එල්ල වී ඇත. මේ අතර ළිහිණියාව බටහිර, 848 බී සමෘද්ධි වසමේ වාසය කළ කාන්තාවක් මිය යාමෙන් අනතුරුව ඇගේ අවසන් කටයුතු සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල් එහි සමෘද්ධි නියාමකවරිය විසින් වෙනත් තැනැත්තියකට ලබා දී ඇති පුවතක් ද හෙළිදරව් වී ඇත. මේ සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්ව ගෙන්වා ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීමට වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් කටයුතු කර ඇති අතර, කොට්ඨාසය තුළ සිදු වන මෙවැනි දේ පිළිබඳව ඉදිරියේ දී තමන්ගේ දැඩි අවධානය යොමු කරනු ලබන බව ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.


විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියන්කර