ඇතුළෙන්ම මහින්දට මුකවාඩමක්

මානසික ගැටලු
වසරකට 10,000 ක් ආතතියෙන් මැරෙති
October 18, 2017
අය-වැය
කබීර්, චම්පික අය-වැය සුද්දයක චන්දිම, අමුණු කපෝතියි…
October 18, 2017
Show all

ඇතුළෙන්ම මහින්දට මුකවාඩමක්

මහින්දට මුකවාඩමක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, මහින්ද රාජපක්ෂ විවිධ කටයුතුවලට සහභාගී වී පැමිණෙන අතර මාධ්‍යවේදීන් නඟන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ඔහුගේ මාධ්‍ය උපදේශකයන් විසින් වාරණ පනවා ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම වාරණ පැනවීමට හේතු වී ඇත්තේ, ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් නඟන සංවාදශීලී ප්‍රශ්නවලට අවශ්‍ය සංයමෙන් පිළිතුරු නොදී සරත් ෆොන්සේකා මෙන් පිළිතුරු දීමට යොමු වන ප්‍රවණතාවක් තිඛෙන නිසා බව කියවේ. මෑත කාලයේ ජාතික රූපවාහිනිය ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතනවලින් යොමු කරන ලද ප්‍රශ්නවලදී මහින්ද රාජපක්ෂ කුපිත වී පිළිතුරු දෙනු ලැබීය. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම ඉදිරි මැතිවරණවලදී බරපතළ ප්‍රතිවිපාක අත් කර දෙනු ඇති බැවින්, මෙම වාරණයට ලක් කර ඇති බව හෙළි වේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීරවරයාගේ මාධ්‍ය ඒකකයෙන් හෙළි වන්නේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණ ඡන්දයේ ප්‍රචාරක රැලියක දී ඔහුගේ අත ස්පර්ශ කිරීමට උත්සාහ ගන්නා ලද ආධාරකරුවකුට පහර දීමට සූදානම් වීම වැනි තත්ත්වයන් ද ඇති වීම වැළැක්වීමට මෙවැනි පියවරක් ගන්නා ලද බවය.


ගයාන් රූපසිංහ