මොරගහකන්දේ වන සතුන් අවදානමක

රාජ්‍ය බැංකු සේවක පුරප්පාඩු හොර පාරෙන්
රාජ්‍ය බැංකු සේවක පුරප්පාඩු හොර පාරෙන්
October 24, 2017
උමාඔය සටනට මහා සංඝරත්නයත් එක්වෙයි
උමාඔය සටනට මහා සංඝරත්නයත් එක්වෙයි
October 24, 2017
Show all

මොරගහකන්දේ වන සතුන් අවදානමක

මොරගහකන්දේ වන සතුන්

මොරගහකන්ද වාරි ව්‍යාපෘතියේ අක්කර 8000 ක පමණ ජලාශ භූමියේ ශාක වර්ග ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනීම තුළ එහි වාස භූමිය බවට පත්කර ගෙන් සිටි වන අලි හා ඇතුන්ගේ මෙන්ම අනෙකුත් වන සතුන්ගේ ජිවිත බරපතළ අවදානමකට පත්ව ඇති බවත් මොරගහකන්ද අවට ගම්මානවල ජනතාවගේ ජිවිත හා දේපල ද අවදානමකට ලක්කර ඇති බව අලි මිනිස් සුරක්ෂිතයේ කැඳවුම්කරු සුසන්ත කුමාර නවරත්න මහතා පෙන්වා දෙයි.
වන සතුන්ගේ පාරිසරික පද්ධතිය උඩුකුරු යටිකුරු කරමින් වාරි ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වන ඇලගමුව, කොන්ගහවෙල, කඹරව, තලාගොඩ ආදී ප්‍රදේශවල විශාල ශාක වර්ග ඉවත් කිරීම ආරම්භ කිරීම මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් ආරම්භ කර ඇති බවත් එහි කුඩා වන රොදවල් වාස භූමිය කරගත් වන අලින්ට ආහාර සොයා ගැනීම අභියෝගයක් වී ආහාර සොයා ගම් වැදීමට පටන් ගෙන් ඇති බව කියා සිටියි.
මේ වනවිට මාතලේ, නාඋල, පල්ලේපොල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන්හි ගම්මාන රැසක් ඍජු වන අලි තර්ජනයට ලක්ව ඇති බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් අනුව වන සතුන්ට අවශ්‍ය වනජීවී කලාප ඉදිකිරිම, වන අලි තර්ජිත ගම්මාන හා ජලාශ භූමිය වෙන්කරන ස්ථිර විදුලි වැටක් ඉදිකිරීම, වන අලි ඇතුළු සතා සිවුපාවුන්ට ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය ලබා ගනීමට වැව් ඉදිකිරිම, වන වගාවන් ආරම්භ කර ජලාශ භූමියේ ගස් වර්ග ඇතුළු ශාකවර්ග ඉවත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඒ මහතා බලධාන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.


වසන්ත මොහොට්ටාල