ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක්!

අය-වැය
අය-වැය ගැන ගිනි පුපුරු එළියට
November 1, 2017
ග්‍රීsdegvbSEg
ලංකාව ඇමෙරිකාවට සින්නක්කරව ලියා දෙන ආණ්ඩුවේ සැලසුම් ඉදිරියට
November 1, 2017
Show all

ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක්!

vote

මේ වන විට නිශ්චිත වී ඇති පරිදි ලබන ජනවාරි මස පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වුවහොත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ස්ථීර වශයෙන්ම දෙකඩ වීම සිදු වන බැවින්, එය වළක්වා ගැනීම සඳහා මැතිවරණය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණකාරී උත්සාහයක් දියත් කර තිඛෙන බව අනාවරණය වේ.
එයට පදනම වශයෙන් ගෙන තිඛෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට අයත් අඹගමුව සහ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභා දෙකේ දැනට පවතින සීමා වෙනස් කළ යුතු බවට තිඛෙන තර්කය වේ. මෙම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශ තුළ ලක්ෂ හතරක පමණ ජනතාවක් වෙසෙති. මේ නිසා එම ජනතාව නියෝජනය කරන පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව වැඩි කළ යුතුය යන තර්කය පදනම් කරගෙන මැතිවරණය පැවැත්වීම කල් දැමීමට ජනාධිපතිවරයා සෘජුව මැදිහත් වී සිිටින බව අනාවරණය වේ.
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ ජෝන් සෙනෙවිරත්න යන ඇමතිවරුන් මූලික වී මෛත්‍රී – මහින්ද දෙපළ එකතු කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් මේ වන විටද දියත් කර තිබේ. එම ප්‍රයත්නය අවසානයේ දෙපිල එක්සත්ව මැතිවරණයට තරග කිරීමේ සැලැසුම සහිතව ඊට අවශ්‍ය කාලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මැතිවරණය කල් දැමීමට සැලැසුම් කර ඇත. එක්සත්ව තරග කිරීමට මහින්ද පිලද මූලික එකඟතාව පළ කර ඇති අතර, ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා මැතිවරණය කල් දැමීමට ද මූලික එකඟතාවය පළ කර ඇති බව අනාවරණය වේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න