අක්කර 450ක් ඇලෝසියස්ලාට

gzsdfff
වීරවංසගේ කෝටාවට මහින්දම විදියි
November 7, 2017
vote
ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය යටයයි !
November 7, 2017
Show all

අක්කර 450ක් ඇලෝසියස්ලාට

මහකුඩුගල වතුයාය

කඳපොළ පිහිටි මහකුඩුගල වතුයාය පර්පචුවල් ට්‍රේෂරීස් සමාගමේ හිමිකාර අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ පියා වූ ජෙෆ්රි ජෝෂප් ඇලෝසියස්ට රුපියල් 8,000.00ක මාසික බද්දකට වසර 2045 දක්වා ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.
මෙම බදු ගිවිසුම අත්සන් තබා තිබෙන්නේ ජාතික ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසු 2016 සැප්තැම්බර් මස 26 දින බව සඳහන් වේ. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අයත් රාජ්‍ය වතුයාය 1982 වසරේ ‘මතුරට ප්ලාන්ටේෂන් ලිමිටඩ්’ සමාගමට 50 අවුරුදු කාලසීමාවකට බදු දී ඇති අතර, එම සමාගමේ පාලනය යටතේ පැවති මහකුඩුගල වතුයාය ජෙෆ්රි ඇලෝසියස්ට මෙසේ අතුරු බද්දක් ලෙස ලබා දී ඇතැයි ද, එවැනි බදු දීමේ බලයක් අදාළ වතු සමාගමට නැති බව ද නීති අංශ පෙන්වා දෙන බව සඳහන් වේ.
මෙම බදු ගිවිසුම අත්සන් තැබීම සඳහා ජෙෆ්රි ඇලෝසියස් අධ්‍යක්ෂ තනතුර දරන ‘සෙරෙන්ඩිපිටි ප්ලාන්ටේෂන්’ (පෞද්ගලික) සමාගම නමින් නව සමාගමක් ලියාපදිංචි කර ඇති බවත් සඳහන් වේ. කඳපොළ පිහිටි මහකුඩුගල වතුයාය තේ අක්කර 450කින් යුක්ත වන අතර, වෙන්ව පිහිටි බංගලා දෙකක් ද, සේවකයන්ගේ ගොඩනැගිලි ගණනාවකින් ද, මාතෘ නිවාසයකින් හා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකින් ද සමන්විත බවත්, තේ වගාව හැරුණු විට අදාළ වතුයායේ ඇති වටිනා ගස් සංඛ්‍යාව 19,610ක් බවත් සඳහන් වේ.
බදු ගැනුම්කරු විසින් මතුරට වැවිලි සමාගමට ගෙවන රුපියල් 8,000.00ක මාසික බද්ද හැරුණු විට මතුරට වැවිලි සමාගම මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් බදු ගැනුම්කරු වෙත ගෙවීම මෙම බදු ගිවිසුමේ විශේෂත්වයක් ලෙසත්, සේවක අර්ථසාධක මුදල් ගෙවීම පිණිස එම මුදල යෙදවිය යුතු බවත් ගිවිසුමේ සඳහන් වන බවත් පැවසේ.


චතුර දිසානායක