උමාඔය ආපදා විසඳුම් මාස තුනකට සීමා වේ

ලුsdfb
මහජන බැංකුවෙන් මහින්ද ගෝලයන්ට කප්පම්
November 7, 2017
gzsdfff
වීරවංසගේ කෝටාවට මහින්දම විදියි
November 7, 2017
Show all

උමාඔය ආපදා විසඳුම් මාස තුනකට සීමා වේ

ක්‍රිsdeg

උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියේ උමඟ හෑරීම නිසා ජීවිත අවදානමට ද ලක්ව සිටින පවුල් අටදහසකට ආසන්න පිරිසක් වෙනුවෙන් විශේෂ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් මාස තුනකට සකසන බව අනාවරණය වේ.
මේ පිළිබඳ කැබිනට් සන්දේශයක් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමති වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදුව ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ‘ඉදිරි ඊසානදිග මෝසම් වර්ෂා සමය තුළ මැනවින් කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පෙනී ගොස් තිබේ. ඒ සඳහා විශේෂ පූර්ව සූදානම් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මක් ඉදිරි මාස තුනක කාලසීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.’ යනුවෙන් කැබිනට් පති්‍රකාවේ සඳහන්ය.
උමඟ හෑරීම නිසා නිවාස ගිලා බැසීම සහ නාය යාම් තුළින් ජීවිත හානි වීමේ අනතුර වැසි සමයේදී ඉතා ඉහළම තත්ත්වයකට පත් වුවද, වැසි සමයෙන් පසුව සිදු වන බලපෑම් තවත් ඉහළම තත්ත්වයකට සකී්‍රය මට්ටමට පත් වේ. එහෙත්, මේ තත්ත්වය පිළිබඳ කිසිදු තැකීමක් නොකර නොවැම්බර් මුල සිට ලබන ජනවාරි අවසානය දක්වා පමණ තුන් මසකට කි්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂ කළමනාකරණ සැලැස්මක් යෝජනා කර තිබේ.
විශේෂ පූර්ව අවදානම් කළමනාකරණ සැලැස්ම මාස තුනකට පමණක් කිසිසේත්ම සීමා නොවිය යුතු මැදිකාලීන තත්ත්වයක් බව මේ පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ මතය වී තිබේ.


ප්‍ර්‍රියදර්ශන දයාරත්න