එක ඇමතියෙක් නඩත්තුවට වසරකට ලක්ෂ හත්සීයයක්

vote
ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය යටයයි !
November 7, 2017
ලුxsdfvg
කැබිනට් මණ්ඩලය වංචාවලට ඉඩ දෙයි
November 7, 2017
Show all

එක ඇමතියෙක් නඩත්තුවට වසරකට ලක්ෂ හත්සීයයක්

mannny

වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුවේ එක කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 700ක මුදලක් වැය වන්නේ යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙන්වා දෙයි. එම පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා මෙම අදහස් පළ කරනු ලැබුවේ එම පක්ෂයේ ජනහමුවක් අමතමිනි.
රටම අර්බුදයට යද්දී පාලකයන් විසින් වරප්‍රසාද වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගනිමින් සිටින්නේ යයිද ප්‍රධාන එක ලේකම්වරයා කියා සිටියේය. වසරකට ලක්ෂ හත්සියයක් යනු දිනකට ලක්ෂ දෙකකට ඉතා ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙයි.


චතුර දිසානායක