කැබිනට් මණ්ඩලය වංචාවලට ඉඩ දෙයි

mannny
එක ඇමතියෙක් නඩත්තුවට වසරකට ලක්ෂ හත්සීයයක්
November 7, 2017
රාජ්‍ය බැංකු සේවක පුරප්පාඩු හොර පාරෙන්
ආර්ථීක සංවර්ධනයට රාජ්‍ය බැංකු නැහැල්ලු
November 7, 2017
Show all

කැබිනට් මණ්ඩලය වංචාවලට ඉඩ දෙයි

ලුxsdfvg

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය සැපයීමේදී ඇති වන ජනන ඌණතා මගහරවා ගැනීමේ අරමුණින් බහලුම්වල ඇසුරුම් කළ විදුලි ජෙනරේටර 50ක් මිල දී ගැනීමට බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
ඒ අනුව එම ජෙනරේටර සඳහා අවශ්‍ය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර 25ක් සහ ඩීසල් ඉන්ධන ටැංකි 25ක් මිල දී ගැනීමට තීරණය කරනු ලැබ ඇත.
විශේෂත්වය වන්නේ මෙම මිල දී ගැනීම් සඳහා යෙදවීමට අපේක්ෂිත මුදල කොතෙක් ද යන්න සඳහන් නොවුව ද, එම යෝජනා සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබීමය.
මෙයට පෙර 2017 ඔක්තෝබර් 03 වැනි දින ද බලශක්ති අමාත්‍යවරයා විසින් බදු පදනම මත විදුලි ජනන යන්ත්‍ර ලබා ගැනීමට ලංසු කැඳවීමට කළ යෝජනාවක දී ද ඒ සඳහා යෙදවීමට අපේක්ෂිත මුදල පිළිබඳව නොසලකා හැර කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.
ඒ අනුව අදාළ ගනුදෙනුවල දී විනිවිදභාවයෙන් තොර වීම හේතුවෙන් මූල්‍ය අක්‍රමිකතා ඇති වීම අනිවාර්යයක් බවත්, ඇස්තමේන්තුවකින් තොරව ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙවැනි යෝජනා සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වීම ද ගැටලුකාරී බවත් මැදහත් විචාරකයන්ගේ මතය වී තිබේ.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු