ග්‍රාම ශක්තියෙන් ජනපති දියණියට කෝටි 600ක්!

මහින්දට මුකවාඩමක්
මහින්දගේ බල වියරුව භීෂණය වපුරයි
November 7, 2017
බෙdfh
ජනපති සයිටම් රකී – දෙමාපියන් මාරාන්තික උපවාසයට!
November 7, 2017
Show all

ග්‍රාම ශක්තියෙන් ජනපති දියණියට කෝටි 600ක්!

වැඩපිළිවෙළට තවත් රුපියල් කෝටි

ජනාධිපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහනේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා රුපියල් කෝටි 600ක් වෙන් කර ඇති අතර, එම ප්‍රචාරක කටයුතු ජනාධිපතිවරයාගේ දියණියක් වන චතුරිකා සිරිසේනගේ ප්‍රචාරක ආයතනයක් වෙත ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් වාර්තා වේ.
ඒ අනුව පසුගිය 20 වැනිදා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ කරන ලද ග්‍රාම ශක්ති වැඩපිළිවෙළේ සමාරම්භක උත්සවය සඳහා රුපියල් කෝටි තුනහමාරක මුදලක් ජනාධිපති දියණියගේ ප්‍රචාරක ආයතනයක් වෙත ලබා දී ඇත.
මෙම මුදල ලබා දී ඇත්තේ කිසිදු ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව බවත් ග්‍රාම ශක්ති ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා යැයි කියමින්, තවත් කෝටි 2ක් ද මුදල් ඇමතිගෙන් ඉල්ලා ඇති බවත් ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන සඳහා සකස් කර ඇති අභ්‍යන්තර වාර්තාවක සඳහන් වේ. එසේම ලබන වසර සඳහා වන අයවැය මගින් මෙම වැඩපිළිවෙළට තවත් රුපියල් කෝටි 600ක් වෙන් කරන්නැයි ද මුදල් ඇමතිගෙන් ඉල්ලා ඇති බවද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.


චතුර දිසානායක