ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය යටයයි !

මහකුඩුගල වතුයාය
අක්කර 450ක් ඇලෝසියස්ලාට
November 7, 2017
mannny
එක ඇමතියෙක් නඩත්තුවට වසරකට ලක්ෂ හත්සීයයක්
November 7, 2017
Show all

ඡන්දය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය යටයයි !

vote

ලබන ජනවාරි මස පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිඛෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෛත්‍රී පිල දරන ලද ප්‍රයත්නයට ප්‍රබල විරෝධයක් එල්ල වීම නිසා හකුළාගෙන ඇති බව තහවුරු වී ඇත.
පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පොදු අපේක්ෂකයා වශයෙන් ගෙන ඒමේ කටයුතුවල ප්‍රබල භූමිකාවක් ඉටු කළ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකු ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, සංඝයාවහන්සේ කීප නමක් දැඩි විරෝධය දුරකථන මගින් පළ කළ බවත්, කිහිප දෙනෙකු පෞද්ගලික හමු වී ඇති බවත් හෙළි වේ.
මෙම තත්ත්වය අවසන් කිරීමට වහාම පියවර ගෙන මැතිවරණ කෙරෙහි ජනතාව තුළ විශ්වාසය ඇති කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. මෛත්‍රී – මහින්ද දෙපිල ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා කාලය ගැනීම අරමුණු කරගෙන මැතිවරණය කල් දැමීමට සූදානම් විය. නුවරඑළිය හා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා දෙක ඇතුලු පළාත් පාලන ආයතන කීපයක සීමා නිර්ණ කටයුතු පෙන්වා මැතිවරණය කල් දැමීමට සැලසුම් කර තිබිණි.
නමුත්, එල්ල වූ බලවත් විරෝධය හමුවේ පක්ෂ නායකයන් එකතු කර මැතිවරණය ස්ථීර වශයෙන්ම පැවැත්වෙන බව තහවුරු කිරීමේ ප්‍රකාශයක් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ඇමති ෆයිසර් මුස්තාපා විසින් ද කරනු ලැබීය.


ලංකා මාරසිංහ