බැඳුම්කරයේ සියලු පව් රවීගේ කරට

රාජ්‍ය බැංකු සේවක පුරප්පාඩු හොර පාරෙන්
ආර්ථීක සංවර්ධනයට රාජ්‍ය බැංකු නැහැල්ලු
November 7, 2017
මහින්දට මුකවාඩමක්
මහින්දගේ බල වියරුව භීෂණය වපුරයි
November 7, 2017
Show all

බැඳුම්කරයේ සියලු පව් රවීගේ කරට

elephant

බැඳුම්කර කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මගින් හිටපු ඇමති රවී කරුණානායකට එරෙහිව බරපතළ කරුණු රැසක් අවධාරණය කර තිබුණහොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනාගතය ගැන සලකා ඔහුව ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් ඈත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය අභ්‍යන්තරයේ පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති වී තිබේ.
බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය අවසන් වීමෙන් පසු ලබන මාසය තුළ එහි අවසන් වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දීමට නියමිතය. එම කොමිසමේ අවසන් නිර්දේශ සඳහන් කළ යුතු අතර, අදාළ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කළ නීති විශාරදයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ හිටපු ඇමති රවී කරුණානායක, මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් සහ ඔහුගේ බෑනා වන අර්ජුන් ඇලෝසියස් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ නිර්දේශ එම වාර්තාවේ අන්තර්ගත වනු ඇති බවයි.


චතුර දිසානායක