මහජන බැංකුවෙන් මහින්ද ගෝලයන්ට කප්පම්

ට්‍රිsrgh
චීන සමාගමට ජනතා මුදලින් පහසුකම්
November 7, 2017
ක්‍රිsdeg
උමාඔය ආපදා විසඳුම් මාස තුනකට සීමා වේ
November 7, 2017
Show all

මහජන බැංකුවෙන් මහින්ද ගෝලයන්ට කප්පම්

ලුsdfb

මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිව සිටි සමයේ මහජන බැංකුවෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට ලබා දෙන ලද ණයවලින් රුපියල් මිලියන 655ක් ආපසු අය කර ගැනීමකින් තොරව අක්‍රීය ණය ලෙස කපාහැර ඇති බව හෙළි වේ.
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිඛෙන අලුත්ම කෝප් වාර්තාවෙන් මෙය අනාවරණය වේ. කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් නම් ආයතනයට ලබා දුන් ණයවලින් රුපියල් මිලියන 395ක් සහ රණසිංහ හෝම්ස් නම් ආයතනයේ ආර්. පී. රණසිංහ වෙත ලබා දෙන ලද ණයකින් රුපියල් මිලියන 260ක් මේ ලෙස කපාහැර තිබේ.
මේ අතුරින් කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් ආයතනයේ ණය කපාහැර ඇත්තේ, හිටපු අගවිනිසුරුවරයකු  වූ මොහාන් පීරිස්ගේ මැදිහත් වීමෙන් බව වාර්තා වේ. කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් ආයතනයේ ප්‍රධානියකුට අයත් හන්තාන නිවාස සංකීර්ණයේ මොහාන් පීරිස් එම දිනවල නිතර නැවතී සිටි බව හෙළි වේ. මේ ලෙස විවිධ හිතවත්කම් මත මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් රාජ්‍ය බැංකුවල ණය විශාල වශයෙන් කපාහැර තිබිණි.


ඉන්ද්‍රසිරි ජයසුන්දර