වීරවංසගේ කෝටාවට මහින්දම විදියි

ක්‍රිsdeg
උමාඔය ආපදා විසඳුම් මාස තුනකට සීමා වේ
November 7, 2017
මහකුඩුගල වතුයාය
අක්කර 450ක් ඇලෝසියස්ලාට
November 7, 2017
Show all

වීරවංසගේ කෝටාවට මහින්දම විදියි

gzsdfff

ලබන පළාත් පාලන මැතිවරණයට තනිවම තරග කිරීමට සිදු වුවහොත්, මහින්ද පිල ඔහුගේ අනෙකුත් පක්ෂ සමඟ එක්ව අපේක්ෂක ලැයිස්තු සකස් කිරීමට කෝටා ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති බව හෙළි වේ.
අපේක්ෂක කෝටා ප්‍රමාණයක් වීරවංසගේ පක්ෂයට පොරොන්දු වී ඇති අතර, එම නාමයෝජනා අවස්ථා වීරවංසට අපේක්ෂකයන් හෝ ඉදිරිපත් කළ නොහැකි කොට්ඨාස තෝරා බහුතරයක් ලබා දීමට ද, එහිදී ඇති වන අපේක්ෂකයන්ගේ හිඟය පියවීමට යළි මහින්දගේ අනුගාමිකයන්ම යෙදවීමේ සූදානමක් පවතින බව අනාවරණය වේ.
මහින්ද සමඟ වීරවංසගේ පක්ෂය, වාසුගේ පක්ෂය, තිස්ස විතාරණගේ පක්ෂය සහ උදය ගම්මන්පිලගේ පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ හා කණ්ඩායම් කීපයක් සිටී. මේ පක්ෂවලට කෝටා බෙදා දෙන්නේ ද මහින්ද වන අතර, අපේක්ෂක නාමලේඛන පිළිබඳ අවසන් තීරණය කිරීමේ අභිමත බලය ද මහින්දම ලබාගෙන ඇත.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න