කළුගඟ වැලි සැපයුම්කරුවෝ අමාරුවේ

ලුasefga
තිසා වැව රැකගන්න සංවිධානයක්
November 14, 2017
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරී ප්‍රමාදයෙන් සේවකයන්ට බාධා
November 14, 2017
Show all

කළුගඟ වැලි සැපයුම්කරුවෝ අමාරුවේ

කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැලි සපයන සැපයුම්කරුවන්ට සිදු කරන ගෙවීම් පහත හෙළීම හේතුවෙන් ඔවුහු වැලි සැපයුම් කටයුතුවලින් ඉවත්ව සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.
මෙයට ඉහත දී මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියට රුපියල් 3,500.00ක මුදලකට සපයන ලද වැලි කියුබ් එකක් සඳහා සහ කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් වැලි සැපයීමේ දී රුපියල් 2,800.00ක් වැනි මුදලක් බව ඔවුහු චෝදනා කරති. එම මිල ගණන් යටතේ සැපයුම් කටයුතු කළ නොහැකි බැවින්, තමන් බලවත් අසීරුතාවයකට පත්ව ඇති බව ඔවුහු ප්‍රකාශ කර සිටිති.
එමෙන්ම සැපයුම්කරුවන් සමඟ සාකච්ඡාවකින් තොරව’ෂිනෝ හයිඩ්‍රෝ’ නම් චීන සමාගම සහ ව්‍යාපෘති බලධාරීන් එක්ව මිල ගණන් තීරණය කර ඇති බවත්, ශ්‍රම කුලිය ඇතුළු අනෙකුත් වියදම් දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබිය දී පෙර පැවති මිලට වඩා අඩුවෙන් ගෙවීම් කරනුයේ, ව්‍යාපෘති බලධාරීන් විසින් සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු මුදල් ගසා කන හෙයින් ද යන්න සැකසහිත බව ඔවුහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිති.


කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු