මැල්සිරිපුර ගොවිපළේ දූෂිතයෙක්

c
සතියක් ඇතුළත දෙසීයක් මරුට
November 14, 2017
ලුasefga
තිසා වැව රැකගන්න සංවිධානයක්
November 14, 2017
Show all

මැල්සිරිපුර ගොවිපළේ දූෂිතයෙක්

d

ජාතික පශ= සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන මැල්සිරිපුර ගොවිපළේ උසස් නිලධාරියෙකු විසින් එහි සම්පත් තම පුද්ගලික දේපලක් සේ පරිහරණය කරමින් අවභාවිත කරන බවට චෝදනා කරමින් එහි සේවකයින් පිරිසක් ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ගොවිපළේ සිදුකෙරෙන විවිධ සංවර්ධන කටයුතු ටෙන්ඩර් පරිපාටියෙන් බැහැරව තම හිතවතෙකුට ලබාදීම, ආයතනයේ බැකෝ යන්ත්‍ර සහ ට්‍රැක්ටර් ආදිය අවභාවිත කිරීම, කිරි හරකුන් වංචනික ලෙස අලෙවි කිරීම, ගොවිපළේ පැල තවාන සහ කිරි අලෙවිහල විනාශයට පත් කිරීම, ගොවිපොළට අයත් වැව හිතවතෙකුට බදුදීම, සත්ත්ව ගොවිපොළ තුළ සිටින කුකුලන් සහ ඌරන් නගරයේ අපනශාලාවලට හොර රහසේ අලෙවි කිරීම ඇතුළු චෝදනා රැසක් මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලයේ කාන්තා නිලධාරිනියන්ට ලිංගික අඩන්තේට්ටම් සිදුකිරීම නිසා ඇතැම් කාන්තාවන් වෙනත් සේවා ස්ථානවලට මාරුවීම් ඉල්ලා ඇති බවද එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී ඇත.
මේ වනවිට ගොවිපොළ භූමියේ නිල නිවාසයන්හි පදිංචි සේවක සේවිකාවන්ට රාත්‍රී 10න් පසු ගොවිපොළ භූමියෙන් පිටතට යාමට හා ඇතුල්වීමට මෙම දුෂිත නිලධාරියාගෙන් අවසර ගතයුතු බවට නියමයන් පනවා තිබීම නිසා එම සේවකයන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලඝනය වී ඇති බවද එම නිලධාරියාගේ බිරිද තම සැමියාගේ බලය භාවිත කරමින් සේවකයන් පීඩාවට පත් කරන බවද ඔවුන් පෙන්වාදී ඇත. ඒ නිසා මෙම ලිපියෙන් ඔවුන් ඉල්ලා ඇත්තේ ඉදිරිපත් කරන චෝදනා පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර දුෂිත නිලධාරියා ඉවත් කර ගොවිපළ ආරක්ෂා කරදෙන ලෙසයි.


වසන්ත මොහොට්ටාල