සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් සේවකයන්ගෙන් අයවැය යෝජනා

saim iii
ජනපතිගේ සයිටම් විසඳුමට වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ විරෝධය
November 14, 2017
කාටූන් 13
2017/11/29
November 14, 2017
Show all

සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් සේවකයන්ගෙන් අයවැය යෝජනා

සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝටල් සේවකයන්ගෙන් අයවැය යෝජනා

සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු හෝටල් සේවකයන් 160,000ක් පමණ මේ වන විට වෘත්තීය ගැටලු රැසකට මැදිවී ඇත. අදාළ අමාත්‍යවරයා සහ බලධාරීන්ගෙන් මෙතෙක් එම ගැටලුවලට කිසිදු විසඳුමක් ලැබී නැත. ආණ්ඩුව සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව විවිධ කතා කීවද සේවයේ නියුතු රාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කොට නොමැත. ආණ්ඩුව ඒ සදහා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමක් හෝ විසඳුම් සෙවීමක් සිදුකර නැත. මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම පැවතිය හොත් සංචාරක කර්මාන්තයට අහිතකර බලපෑම් එල්ල විය හැකිය. ඒ අනුව මෙවර අයවැය සකස් කිරීමේදී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘර්ධිය සඳහා අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අයවැය යෝජනා හතරක් මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කර ඇත. එයද නොසලකා හරින්නේ නම් ඉදිරියේදී සටන් ක්‍රියා මාර්ගවලට අවතීර්ණ වීමට සිදුවනු ඇතැයි අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති නීතීඥ ජානක අධිකාරී මහතා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.


ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි