ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරී ප්‍රමාදයෙන් සේවකයන්ට බාධා

කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය
කළුගඟ වැලි සැපයුම්කරුවෝ අමාරුවේ
November 14, 2017
saim iii
ජනපතිගේ සයිටම් විසඳුමට වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ විරෝධය
November 14, 2017
Show all

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරී ප්‍රමාදයෙන් සේවකයන්ට බාධා

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ

2018 වර්ෂයට නියමිත ඒකාබද්ධ සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු සඳහා නියමිත කාලසීමාව තුළ අයදුම්පත් ඒකාබද්ධ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත නොලැබීම නිසා අම්පාර, මොණරාගල, මාතලේ, අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල සිටින ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ට ස්ථානමාරුවීම් වලට තිබූ අවස්ථාව අහිමි වී ඇත. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරී ප්‍රමාදය මෙයට හේතු වී ඇති බව වාර්තා වෙයි. මානුෂික හේතූන් මත මාරුවීම් ඉල්ලා සිටින සේවකයන්ටද මේ බාධාව එලෙසින්ම බලපා ඇති බව වාර්තා වෙයි. දේශපාලන බලපෑම් මත ඉල්ලා සිටින මාරුවීම් වලට කිසිදු බාධාවක් ඇති වී නොමැති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි. වහාම අදාළ බලධාරීන් මේ සඳහා ඉදිරිපත් වී විසදුම් ලබාදිය යුතු බව රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චන්දිම විමලසුරේන්ද්‍ර මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වේ.


නිපුණා සාරංගි