උමාඔය සටනේ තවත් පියවරක් පෙරට!

ලුfdhykf
ව්‍යවස්ථා විරෝධය මහින්දට ආපිට හැරේ
November 21, 2017
ghk
මහින්ද ඉන්දියානු කුමන්ත්‍රණයක!
November 21, 2017
Show all

උමාඔය සටනේ තවත් පියවරක් පෙරට!

උමාඔය සටනේ තවත් පියවරක් පෙරට!

උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතිය නිසා අවතැන් වුණු සහ බරපතළ ලෙස අලාභහානි සිදු වුණු ජනතාවට ප්‍රමාණවත් වන්දි මුදල් ලබා දෙන ලෙස ‘මැන්ඩාමුස් රීට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලමින්, ඌව පළාත්බද මහාධිකරණයේ නඩු පවරා තිබේ.
උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියට එරෙහි ජනතා පෙරමුණ විසින් එම නඩුව පවරා ඇති අතර, එයට පෙර වගඋත්තරකරුවන්ට නීතිඥයන් මඟින් එන්තරවාසි යවා එයට යහපත් ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා නඩු පවරා ඇත. එම ජනතා ව්‍යාපාරයේ සම කැඳවුම්කරු, සමන්ත විද්‍යාරත්න, එහි උප ලේකම්, වසන්ත සංජීව හා සභාපති, එච්. ඒ. බෝධිපාල යන නිලධාරී මණ්ඩලය නඩු පැවරීමට මූලික වී ඇත. වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ, මහවැලි සහ පරිසර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, උමාඔය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, උමාඔය ජනතා සහන ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්, සහ ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ යන නිලධාරීන්ය.
මේ වන විට නිවාස, පාසල්, පූජනීය ස්ථාන ඇතුළු ගොඩනැගිලි 8,400ක් පමණ විනාශයට පත් වී ළිං, දිය උල්පත්, දිය කඳුරු සහ ඔයවල් 3,200ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳී ගොස් ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග සහ උන්හිටි තැන් ද අහිමි වී ගොස් සිටිති. මේ වෙනුවෙන් සාධාරණ වන්දි ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් හට විවිධ අවස්ථාවල බලපෑම් කළ ද, එය ඉටු නොවීම නිසා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.


ලංකා මාරසිංහ