මහින්ද මහායානයේ ප්‍රබලයෙක් !

න්ග්‍රිAQwefW
හවුල් ආණ්ඩුවත් ගෝල්ෆේස් විකුණයි
November 21, 2017
ලුccgfdj
තෙල් අර්බුදයේ වගකීම ගන්න කවුරුත් නැහැ
November 21, 2017
Show all

මහින්ද මහායානයේ ප්‍රබලයෙක් !

ක්‍රිsfbhze

මෙයට දෙසතියකට පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ හදිසියේ ඉන්දියාවට ගොස් තිඛෙන්නේ එරට මහායාන බෞද්ධ පදනම මඟින් සංවිධානය කර තිබූ ‘ජාත්‍යන්තර මහායාන බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ’ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වීමට බව අනාවරණය වේ.
මෙම සමුළුව සඳහා ජී.එල්. පීරිස් සහ ලොහාන් රත්වත්තේ යන දෙදෙනා ද සහභාගී කරගෙන ඇත. ඉන්දියා මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ඖරංගා නගරයේ මහායාන ජාත්‍යන්තර සමුළුව පවත්වා ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වේ. එම සමුළුවේ සංවිධායකයන් විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට නවාතැන් ගැනීම සඳහා ක්‍රවුන් හෝටලය වෙන් කර තිබී ඇත. මෙරට දේශපාලනය කිරීමේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිස ථෙරවාදී බෞද්ධයන් වශයෙන් පෙනී සිටින අතර, ජාත්‍යන්තර ජාලවල ක්‍රියාත්මක වීමේ දී මේ ලෙස සැඟ වී තිඛෙන රහස් එළියට එමින් තිබේ.


ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න