නිසි ප්‍රවාහන සේවයක් නොමැතිකමින් යක්කලමුල්ල – මොරකැටිය මාර්ගයේ ජනතාව පීඩාවට

කල් ඉකුත් වූ බෙහෙත්
කල් ඉකුත් වූ බෙහෙත් නිසා ගොඩමුන්න විදුහලේ සිදු දරුවෙක් රෝහලේ
November 22, 2017
cartoon
201/11/26
December 1, 2017
Show all

නිසි ප්‍රවාහන සේවයක් නොමැතිකමින් යක්කලමුල්ල – මොරකැටිය මාර්ගයේ ජනතාව පීඩාවට

ලුdfhae

යක්කලමුල්ල සිට මොරකැටිය දක්වා දිවෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිසි පරිදි මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. එහෙයින් මේ පිළිබඳව විරෝධය දක්වමින් යක්කලමුල්ල, නබඳව, වතෝගල, ගල්ලේදණ්ඩ, වත්තේහේන හා මොරකැටිය යන ගම්මානවල වැසියන් විසින් පසුගියදා අකුරැස්ස – ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කර උද්ඝෝෂණයක නිරතව ඇත. ඔවුන් පවසන්නේ වසර 20ක පටන් තමන් මෙම ප්‍රවාහන ගැටලුවට මුහුණ දී ඇති බවයි.
එසේම නිසි ප්‍රමිතියකින් තොර බස් රථ ප්‍රවාහන සේවයක් ටික කලක් තිස්සේ පැවතුණද මේ වන විට එයද ඇණහිට ඇති බවද වාර්තා වේ. එබැවින් එම වැසියන් විසින් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතු ලංගම බස්රථ සේවයක් මෙම මාර්ගය වෙනුවෙන් යොදවන ලෙසයි.


සඳනුවන් කීර්ති