අද හෙටම ගෝඨා ඇතුළට නීතිපතිගේ අනුමැතිය ලැබේ

බැඳුම්කරේ
බැඳුම්කරේ සුජීව වෙනුවෙන් රාජිත ප්‍රබල සටනක !
December 1, 2017
partluikjg
කොමිෂන් දහයකට දේශපාලන ප්‍රහාර !
December 1, 2017
Show all

අද හෙටම ගෝඨා ඇතුළට නීතිපතිගේ අනුමැතිය ලැබේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉතා නුදුරේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියයි. ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පිළිරුව හා කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට පවරා රුපියල් මිලියන 90ක පාඩුවක් රජයට කළැයි යන චෝදනාව යටතේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කිරීමට යන බව පැවසේ.
ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට අයත් රුපියල් මිලියන 90ක මුදලක් අවභාවිතා කර ඇතැයි ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් සහ තවත් පුද්ගලයන් කීප දෙනකුගෙන් මීට පෙර ප්‍රකාශ ලබාගෙන තිබුණි.
අඩු වියදමකින් ඉදිරිකිරීම් අවසන් කිරීම ආණ්ඩුවට ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බවත් එය මුදල් අවභාවිතයක් ලෙස මෙම ආණ්ඩුව දකිනා බවත් මීට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර තිබුණි. නීතිපතිවරයාද මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය දී ඇති බව ආරංචි මාර්ග කියයි.


චතුර දිසානායක