චන්ද්‍රිකාගේ වංචාවක් ගැන පරීක්ෂණ යට ගසයි

erwet
දුම්රිය ඉඩම් විකුණන්න සැලැස්මක්
December 1, 2017
පාරිභෝගික අධිකාරිය
හිතවතුන් බඳවා ගැනීමට යහපාලන සුදුසුකම් අඩුකරයි
December 1, 2017
Show all

චන්ද්‍රිකාගේ වංචාවක් ගැන පරීක්ෂණ යට ගසයි

rrrrrrrr

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග සම්බන්ධයෙන් ලංකා මැරයින් සර්පසස් ගනුදෙනුවේ දී සිදු වූ වංචාවක් සම්බන්ධ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අනුව පරීක්ෂණ නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය වී තිබේ. මෙම ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් 2007 වසරේ දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ද ගොනු කර ඇත.
පොලිසිය විසින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කළද පොලිසිය ඒ සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ඉල්ලා සිටි බවත් මේ පිළිබඳව නීතිපති උපදෙස් මෙතෙක් නොලැබීම නිසා පරීක්ෂණ කටයුතු නතර වී ඇති බවත් එහිදී අනාවරණය විය.


චතුර දිසානායක