දුම්රිය ඉඩම් විකුණන්න සැලැස්මක්

milco
රාජිත – මිල්කෝ අතයට ගනුදෙනුවක
December 1, 2017
rrrrrrrr
චන්ද්‍රිකාගේ වංචාවක් ගැන පරීක්ෂණ යට ගසයි
December 1, 2017
Show all

දුම්රිය ඉඩම් විකුණන්න සැලැස්මක්

erwet

දුම්රියට අයිති ඉඩම් සිතියම්ගත කොට බදු පදනම මත පෞද්ගලික අංශයට ලබා දීමේ සැලැස්මක් ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ අනුව හඳුනා ගන්නා ඉඩම් දුම්රිය සංවර්ධනයට අදාළ නොවන ඉඩම් ලෙස නම් කර ඉන් පසුව මෙසේ පෞද්ගලික අංශයට ලබා දීම සිදු කෙරෙනු ඇති බවත් අනාවරණය වී තිබේ.
මේ අතර පසුගියදා කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථානයේ නව වේදිකාව විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති උත්සවයකදී ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ව ඇඟවුමක් කරමින් කියා සිටියේ දුම්රිය ඉඩම් ජනතාවට ලබා දෙන බවයි. දැනට දුම්රිය ඉඩම්වල අනවසර පදිංචිකරුවන් රාශියක් පදිංචි වී සිටින බවත්, මේ හේතුව නිසා දුම්රිය සංවර්ධන කටයුතුවලට ඉඩම් ලබා ගැනීමට අපහසු වී ඇති බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය. ඒ හේතුවෙන් දුම්රියට අවශ්‍ය ඉඩම් යළි පවරා ගැනීමටත්, අනවශ්‍ය ඉඩම් බදු පදනම මත ජනතාවට ලබාදීමට මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් අනුමැතියක් ලබාගෙන ඇති බවද ඒ මහතා පවසයි.
කෙසේ වෙතත් දැනට අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීම සිදු කර ඉඩම් නිරවුල් කරගෙන ඒවා මුදල් කළ හැකි දේපොළක් බවට පත් කර ගැනීම මූලික පියවර බවත් ඒවා නැවත ජනතාවට ලබා දෙන බවට ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ ජනතා විරෝධය සමනය කර ගැනීමට බවත් දුම්රිය සේවකයෝ චෝදනා කරති.


අසේල සිංහපුර