ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් දඹුල්ල කැපේ

vote
පුංචි ඡන්දයේදී විමල්ට බැසිල්ගෙන් කැපිල්ලක්
December 1, 2017
බැඳුම්කරේ
බැඳුම්කරේ සුජීව වෙනුවෙන් රාජිත ප්‍රබල සටනක !
December 1, 2017
Show all

ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් දඹුල්ල කැපේ

ලුgfudser

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ තිබෙන දඹුල්ල ලෙන් හා ඒ ආශ්‍රිතව ඇති පැරණි සිතුවම් මේ වන විට විනාශ වෙමින් පවතින අතර ඒ සඳහා විධිමත් සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් හා කළමනාකරණ සැලැස්මක් සැකසීමට අසමත් වීම මත යුනෙස්කෝ සංවිධානය මගින් මෙම සිතුවම් අයත් දඹුල්ල ලෙන් විහාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට සැරසෙන බව දැනගන්නට ඇත.
යුනෙස්කෝ සංවිධානය මගින් මෙම විහාර සංකීර්ණය සඳහා සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කර 2017 දෙසැම්බර් මස 01 දිනට පෙර භාර දෙන ලෙස දන්වා ඇතත්, එවැනි සැලැස්මක් මේ වන තෙක් පිළියෙල කර නොමැති බව වාර්තා වේ. ඒ සඳහා වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතනය වන පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු පියවරක් නොගෙන ඇති අතර, 2017 ජුලි මස මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත ලිපියක් යොමුකරන පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා එම පරිශ්‍රයේ කටයුතුවලින් ඉවත් වන ලෙසට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට දන්වා ඇත.
දැනට අවදානම් තත්ත්වයේ පවතින මෙම පුරාවිද්‍යා කලාපය යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් අවදානම් ලේඛනයට ඇතුළත් කළහොත්, ඒ මගින් රටක් වශයෙන් විශාල අපකීර්තියකට පත් වේ. දඹුලු රජ මහා විහාරය හා අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් අතර ඇති විරසකයක් හේතුවෙන් අතීත උරුමයක් විනාශ වීමට හැර බලා සිටින බව පවසන විද්වතුන් මෙම උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙස සියලු පාර්ශ්වයන්ට බල කර සිටී.
මේ සඳහා ස්ථීර සංරක්ෂකයෙකු පත් කර නොමැති බවත්, මෙම සංරක්ෂණ කාර්යය සඳහා දඹුල්ල රජමහා විහාරය මුදල් ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බවත්, නමුත් ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් නොවන බවත් සනාථ වී තිබේ.


ගයාන් රූපසිංහ