විදුලි අර්බුදයක් ගැන අනතුරු අඟවයි

පාරිභෝගික අධිකාරිය
හිතවතුන් බඳවා ගැනීමට යහපාලන සුදුසුකම් අඩුකරයි
December 1, 2017
vote
පුංචි ඡන්දයේදී විමල්ට බැසිල්ගෙන් කැපිල්ලක්
December 1, 2017
Show all

විදුලි අර්බුදයක් ගැන අනතුරු අඟවයි

ලුxsdfvg

දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීම පමාවීම ජාතික ආර්ථීකයට බරපතළ ප්‍රතිවිපාක ඇති කරන මූල්‍ය අර්බුදයකට මුල්විය හැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාවක් විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙත පසුගිය සිකුරාදා භාරදුන් බවයි.
නව විදුලි බලාගාර නිසි කලට ඉදි නොකිරීමෙන් විදුලි හිඟයකදී හදිසි මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 50 ක පමණ අතිරේක වැයක් අවශ්‍ය වන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.
මේ අතර සපුගස්කන්ද විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍ර අටෙන් තුනක් මේ වන විට අක්‍රිය වී ඇති අතර, ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම ජනවාරි මාසය වනවිට අවසන් කළ හැකිවනු ඇතැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන පැවසීය.


චතුර දිසානායක