පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී අසාධාරණයක්

පුරන් කුඹුරු
පුරන් කුඹුරු වගා කිරීමට පහසුකම් නැහැ
December 5, 2017
රෝහින්ග්‍යා අර්බුදයට චීනයෙන් විසඳුමක්!
රෝහින්ග්‍යා අර්බුදයට චීනයෙන් විසඳුමක්!
December 5, 2017
Show all

පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී අසාධාරණයක්

gj,k

2018 වසර සදහා පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ දී තමන් දැඩි අසාධාරණයට ලක්ව ඇතැයි මහනුවර, රජපිහිල්ල මාවතේ පදිංචි දෙමාපියන් ප්‍රකාශ කර සිටී. මහනුවර නගර සීමාව තුළ බදු හා වරිපනම් බදු ගෙවමින් පරම්පරා කිහිපයක් තිස්සේ පදිංචිව සිටින තමන්ට සිය පදිංචිය තහවුරු කිරීමට ඇත්තේ නගර සභාවෙන් ලබා දෙනු ලබන වාර්ෂික බදු ලියවිල්ල පමණක් බවයි එම දෙමාපියන් පවසා සිටින්නේ. එහෙත් චක්‍රලේඛයක් මගින් සින්නක්කර ඔප්පු, තෑගි ඔප්පු හා බදු ඔප්පු ආදිය සදහා වෙන් වෙන්ව ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් දන්වා ඇතත් ඉහත ආකාරයේ බදු ලියවිලි සදහා ලකුණුු දීමේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් දක්වා නොමැති බව ඔවුහු තවදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.
එවන් තත්ත්වයක් තුළ රජපිහිල්ල මාවතේ පදිංචි දරුවන්ට පයින් ගමන් කළ හැකි දුරක මහනුවර, ධර්මරාජ විදුහල පිහිටා තිබුණද ඉහත ක්‍රමවේදය හේතුවෙන් එම දරුවන්ට එකී පාසල අහිමිව ගොස් ඇත.
අනෙක් අතට සමහර පුද්ගලයන් විසින් කූඨ ලේඛන සැකසීම හා ඒවා නිසි පරිදි සොයා බැලීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකම හේතුවෙන්ද තමන් විශාල අසාධාරණයකට ලක්ව ඇති බවත් මේ පිළිබ`දව සොයාබලා කටයුතු කිරීම බලධාරීන්ගේ වගකීමක් බවත් දෙමව්පියෝ පවසා සිටිති.


විමුක්තිනී සතරසිංහ