පුරන් කුඹුරු වගා කිරීමට පහසුකම් නැහැ

rtjsrt6jir6t
කිතුලට නැති තහංචි තල් රා බෝතලයට පැනවීමට උතුරේ විරෝධය
December 5, 2017
gj,k
පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී අසාධාරණයක්
December 5, 2017
Show all

පුරන් කුඹුරු වගා කිරීමට පහසුකම් නැහැ

පුරන් කුඹුරු

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම වැඩසටහන යටතේ වගා නොකරන ගොඩ ඉඩම් හා කුඹුරු ඉඩම් 2017 – 2018 මහා කන්නය තුළ දී වගා කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බවට රතු නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇති බව වාර්තා වේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ගොවිජන සේවා දෙපාර්තුමේන්තු නිලධාරීන් හරහා ගොවීන්ට හා ඉඩම් හිමියන්ට මේ පිළිබදව දක්වා ඇති බව දැනගන්නට ඇත.
එහෙත් මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින් බළංගොඩ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පවසා සිටින්නේ වඳුරන්, රිලවුන් හා වල් ඌරන් වැනි සතුන්ගෙන් දිගින් දිගටම තම වගාවන්ට සිදුවන හානි වැළැක්වීමත් ඇළ වේලි වසර ගණනාවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම හේතුවෙන් ඇති වී ඇති දුෂ්කරතා සදහා පිළියම් යෙදීමටත් රජය කටයුතු කර නොමැති තත්ත්වයක් තුළ දීර්ඝකාලයක් තිස්සේ තමන් වගාවෙන් ඈත් වී ඇති බවයි. එහෙත් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මෙලෙස තම ඉඩම් පවරා ගැනීමට රජය කටයුතු කිරීම කිසිසේත්ම සාධාරණ නොවන බව ගොවීහු පෙන්වා දෙති.


සම්පත් ප්‍රියනන්දන