සජිත්ට හම්බන්තොට ජනතාවගෙන් විරෝධය

dtw457
ඉතිහාසයේ දිනක මෙසේ් සිදු විය
December 12, 2017
Gota
ආරක්ෂාව අනතුරේ ගෝඨාගේ අවි ගෙන්වීම් හෙළිවේ
December 12, 2017
Show all

සජිත්ට හම්බන්තොට ජනතාවගෙන් විරෝධය

z_p05-Magampura (1)

අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි අර්බුදයකට ඇද දමා ඇතැයි වාර්තා වේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස අපේක්ෂාවෙන් සිටින ජනතාවට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක පමණ ණය මුදල් ලබාදී නිවාස ඉදිකිරීමට බල කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. අදාළ ණය මුදල ලබාදී නිවස සාදා නිම කිරීමට දින වකවානුද ලබා දී ඇත. විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්ක කර මේ කටයුත්ත සිදුකරමින් ඇත. එහිදී ජනතාව 10% පොලියට මුදල් ලබාගෙන සජිත්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට සිදුව ඇත. මේ තත්ත්වය මත හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා තමන් සිටි තැනිනුත් පහළට ඇද දමා ඇති බවයි.


එස්. කේ. ගමගේ